Online Bronnen: Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC)

online bronnen voc verenigde oostindische compagnie

De VOC site

De VOCsite is opgebouwd rondom de uitgebreide databank met gegevens van meer dan 2000 schepen die de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) gedurende de periode van haar bestaan, ca 1600 tot 1800, in gebruik heeft gehad.

VOC-Glossarium

Verklaringen van termen, verzameld uit de Rijks Geschiedkundige Publicatiën, die betrekking hebben op de Verenigde Oost-Indische Compagnie.

VOC kenniscentrum

Het VOC kenniscentrum wil informatie geven aan een groot publiek. (onder andere oprichting, schepen en gewesten)

Atlas of Mutual Heritage

In de Atlas of Mutual Heritage kunt u zoeken naar informatie, kaarten, tekeningen, prenten en schilderijen van plaatsen die gerelateerd zijn aan de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC).

Nederlands, Engels

Nationaal Archief

Doorzoek de index VOC opvarenden