Online Bronnen: Eerste Wereldoorlog

online bronnen eerste wereldoorlog WW1 first world war

Online bronnen voor onderzoek naar alles wat te maken heeft met de Eerste wereldoorlog.

Prisoners of the first world war, the ICRC archives

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden 10 miljoen mensen, (militairen en burgers) gevangen genomen en naar detentiekampen gestuurd.
De betrokken oorlogvoerende landen hebben lijsten van gevangenen aan het ICRC verstrekt, die voor elke gevangene en gedetineerde een indexkaart hebben gemaakt. Je kunt alle 5 miljoen kaarten doorzoeken.

Belgische vluchtelingen naar Nederland in de eerste wereldoorlog

Doorzoek de database met 20399 Belgische vluchtelingen die naar Nederland kwamen.

Ireland’s memorial records (In Flanders Fields museum)

De stad Ieper bezit een orginele versie van Ireland’s Memorial Records. In 1923 werden de records gepubliceerd als een lijst van ca. 49 000 namen. Het In Flanders Fields Museum streeft naar een volledige registratie van alle slachtoffers – burgers zowel als militairen, en zonder onderscheid van nationaliteiten – die het leven lieten door toedoen van WO1 in België.

Prisoners of war 1715-1945

Betaal website
Engelstalig

Prisoner of war interview reports 1914-1918

Verslagen van 3000 Britse en Gemenebest krijgsgevangenen.

Deze documenten hebben voornamelijk betrekking op militairen die aan internering ontsnapten, voor het einde van de oorlog werden gerepatrieerd of in een neutraal land werden opgesloten.

Belgen gezocht

Tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleven 19.000 Belgische vluchtelingen in en rond Amersfoort. Bekijk de sporen die zij hebben achtergelaten in gezinskaarten, foto’s en kranten.

Familysearch (militaire dienst verslagen 1807-1929)

Militaire dienstverslagen van niet-in dienst gestelde officieren en dienstplichtige mannen in het Nederlandse leger.