Online Bronnen: Politiek

online bronnen politiek in Nederland

Parlement.com

In dit digitale archief zijn alle personen (meer dan 4.000) die sinds 1796 een rol hebben gespeeld in het landelijk bestuur opgenomen met een korte biografie. Een uitgebreide biografie is opvraagbaar.

Canon van Nederland

Bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de Nederlandse cultuur en geschiedenis.