Disclaimer

Welkom op de website van Genealogie-Coach / Margreet Brouwer. Hier vind je allerlei informatie over verschillende onderwerpen. Maar let op: het intellectueel eigendom berust bij Genealogie-Coach / Margreet Brouwer, dus het hergebruiken van tekst, fotomateriaal of andere materialen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Je mag de informatie op deze website gratis gebruiken, zolang je maar de bronvermelding ‘Genealogie-Coach.nl / Margreet Brouwer‘ in je tekst opneemt. Daarnaast streeft Genealogie-Coach / Margreet Brouwer altijd naar een zo actueel en correct mogelijke website. Mocht er toch onvolledige of onjuiste informatie op de site staan, dan kan Genealogie-Coach / Margreet Brouwer daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Genealogie-Coach / Margreet Brouwer heeft het recht om materialen te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande melding. Ook is er geen enkele vorm van garantie op de informatie die op deze website wordt aangeboden. Let dus goed op als je besluit deze informatie te gebruiken.

Genealogie-Coach / Margreet Brouwer genereert of ontvangt geen inkomsten voor diensten of promotie van derden. De commerciële diensten van derden die zij aanreikt, daar heeft zij geen financieel voordeel van.

Tot zover de informatie over deze website, mocht je vragen hebben of tegen fouten aanlopen, neem dan gerust contact op met Genealogie-Coach / Margreet Brouwer.