DUITSE VOOROUDERS

In bijna iedere familie komen ze voor, Duitse voorouders. Informatie vinden is vaak frustrerend maar gelukkig niet onmogelijk.

De belangrijkste reden hiervoor is dat Duitsland pas sinds 1871 een verenigd land is.

Duitsland bestond uit verschillende koninkrijken en hertogdommen

 • Saksen
 • Pruisen
 • Württemberg
 • Beieren
 • Baden
 • Hamburg
 • Lübeck
 • Bremen

Allemaal hebben ze een eigen archief en allemaal hadden ze hun eigen methoden om gegevens bij te houden en te archiveren.

Om Duitse voorouders te vinden is het dus belangrijk om te weten uit welk gebied ze komen. Maar daarmee bent u er nog niet.

Sinds 1871 is het een verenigd land, maar het Duitsland van die tijd is anders dan het Duitsland zoals wij dat nu kennen. In 1919 moest Duitsland gebieden afstaan aan onder andere Denemarken, Polen, Frankrijk en België. Na de tweede wereldoorlog werden delen Duits grondgebied overgedragen aan  Polen, Tsjechoslowakije en de USSR.

Het is goed mogelijk dat u gegevens over uw Duitse voorouders buiten Duitsland moet zoeken.

Hoe komt u meer te weten over uw Duitse voorouder

Tijdens uw familieonderzoek bent u een voorouder tegengekomen die in Duitsland is geboren. Hoe komt u meer te weten over deze Duitse voorouder.

 • Probeer zoveel mogelijk informatie te vinden over deze voorouder en zijn/haar familie.

In de eventuele trouwakte en akte van overlijden kunt u veel nuttige informatie vinden. Deze aktes zijn in Nederland te vinden (ervan uitgaande dat uw voorouder in Nederland getrouwd is). In deze aktes staan soms de namen van de ouders vermeld en of de ouders nog in leven zijn.

 • Probeer zoveel mogelijk informatie te vinden over eventuele broers en/of zussen van uw voorouder. Op dit moment zijn vooral de namen, geboortedata en geboorteplaats belangrijk omdat die iets zeggen over waar de familie in Duitsland gewoond heeft.
 • Probeer zoveel mogelijk informatie te vinden over de kinderen van deze voorouder. Omdat kinderen vaak werden vernoemd naar ouders en grootouders kunnen de namen van de kinderen een waardevolle bron van informatie zijn.

Als u bovenstaande gegevens hebt verzameld weet u in welk koninkrijk of hertogdom uw voorouder is geboren, misschien zelfs de geboorteplaats. De geboorteplaats is belangrijk omdat veel documenten die voor uw genealogisch onderzoek belangrijk zijn regionaal worden opgeslagen. Er is geen centraal Duits archief waar alles wordt bewaard en toegankelijk is.

U weet nu met welk (streek)archief u contact kunt opnemen om meer te weten te komen over uw voorouders. Houd wel rekening met eventuele kosten die het archief in rekening kan brengen voor het door hen gedane onderzoek.