Privacy verklaring

Uw privacy is voor genealogie-coach / Margreet Brouwer van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

  • Onze doelen duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring.
  • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doelstelling.
  • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
  • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan bedrijven die persoonsgegevens voor ons verwerken.
  • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website genealogie-coach.nl allemaal doen met de informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met op met genealogie-coach / Margreet Brouwer

Doel

Om op uw email of contactformulier bericht te kunnen reageren. Het gaat hierbij om uw naam, email adres en door u vermelde informatie.

Verzamelen persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door u aan mij verstrekt via email en/of het contactformulier.

Rechten om uw privacy te waarborgen

  • Recht op inzage in uw persoonsgegevens.
  • Recht op verbetering/aanvulling van uw persoonsgegevens.
  • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens.
  • Recht op het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Recht op bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kunt u schriftelijk indienen via het contactformulier

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen, tenzij ik wettelijkverplicht ben deze gegevens langer te bewaren.

Verzenden van nieuwsbrieven

Wij hebben een nieuwsbrief en u wordt automatisch toegevoegd aan de lijst met abonnees. In de nieuwsbrief leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten.

Hiervoor gebruiken we uw NAW gegevens en email adres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot het moment dat u het abonnement opzegt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partijen, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd.

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Wijzigingen

Ik hou mij het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Over eventuele aanpassingen zal ik u informeren via de website van genealogie-coach / Margreet Brouwer of via email