Ga naar de inhoud

Wie kent de mensen op deze foto’s? (71-75)

Er zijn foto’s gevonden waarvan de identiteit van de personen op de foto’s onbekend is. Van sommige foto’s is de fotograaf bekend en van enkele foto’s is de locatie bekend.
Als je iemand herkent op de foto’s, kun je contact opnemen via het contactformulier of door een e-mail te sturen naar gabedouma&hotmail.com. LET OP dat je de “&” moet vervangen door een “@” om ervoor te zorgen dat de e-mail wordt ontvangen.
Vermeld in je bericht welke foto(‘s) het betreft, onder elke foto staat het nummer vermeld.

Foto 71.
Locatie onbekend
Foto 72.
Fotograaf: Franke, Bergum
HERKEND: Wietze Klijnstra en Ankje Koonstra
Foto 73.
Locatie onbekend
De dame is zeer waarschijnlijk dezelfde als op foto 16
Foto 74.
Locatie onbekend
Foto 75.
Locatie onbekend
Gepubliceerd inFoto's