Ga naar de inhoud

Wie kent de mensen op deze foto’s? (61-70)

Er zijn foto’s gevonden waarvan de identiteit van de personen op de foto’s onbekend is. Van sommige foto’s is de fotograaf bekend en van enkele foto’s is de locatie bekend.
Als je iemand herkent op de foto’s, kun je contact opnemen via het contactformulier of door een e-mail te sturen naar gabedouma&hotmail.com. LET OP dat je de “&” moet vervangen door een “@” om ervoor te zorgen dat de e-mail wordt ontvangen.
Vermeld in je bericht welke foto(‘s) het betreft, onder elke foto staat het nummer vermeld.

Foto 61.
Locatie onbekend
Foto 62.
Locatie: Grote Breedstraat in Dokkum
Foto 63.
Locatie onbekend
Foto 64.
1944.
Locatie onbekend (Oostermeer?)
Foto 65.
Locatie onbekend
Foto 66.
Locatie onbekend
Foto 67.
Locatie onbekend
Foto 68.
Locatie onbekend
Foto 69.
Locatie onbekend
Foto 70.
Fotograaf: Foto Steenmeijer, Groningen
Gepubliceerd inFoto's