Ga naar de inhoud

Wie kent de mensen op deze foto’s? (41-50)

Er zijn foto’s gevonden waarvan de identiteit van de personen op de foto’s onbekend is. Van sommige foto’s is de fotograaf bekend en van enkele foto’s is de locatie bekend.
Als je iemand herkent op de foto’s, kun je contact opnemen via het contactformulier of door een e-mail te sturen naar gabedouma&hotmail.com. LET OP dat je de “&” moet vervangen door een “@” om ervoor te zorgen dat de e-mail wordt ontvangen.
Vermeld in je bericht welke foto(‘s) het betreft, onder elke foto staat het nummer vermeld.

Foto 41.
Locatie onbekend
Foto 42.
Locatie onbekend
Foto 43.
Locatie onbekend
Foto 44.
Locatie onbekend
Foto 45.
Locatie onbekend
HERKEND: Leonardus Bosma en Aaltje van der Meer
Foto 46.
Locatie onbekend
Foto 47.
Locatie onbekend
Foto 48.
Locatie onbekend
HERKEND: Ate Hoekstra, zoon van Wieger en Sietske Hoekstra
Foto 49.
Locatie onbekend
Foto 50.
Locatie onbekend
Gepubliceerd inFoto's