Ga naar de inhoud

Wie kent de mensen op deze foto’s? (31-40)

Er zijn foto’s gevonden waarvan de identiteit van de personen op de foto’s onbekend is. Van sommige foto’s is de fotograaf bekend en van enkele foto’s is de locatie bekend.
Als je iemand herkent op de foto’s, kun je contact opnemen via het contactformulier of door een e-mail te sturen naar gabedouma&hotmail.com. LET OP dat je de “&” moet vervangen door een “@” om ervoor te zorgen dat de e-mail wordt ontvangen.
Vermeld in je bericht welke foto(‘s) het betreft, onder elke foto staat het nummer vermeld.

Foto 31.
7 september 1940 Bakkeveen
Foto 32.
Locatie onbekend
Foto 33.
Fotograaf Bleeker, Leeuwarden
Foto 34.
Locatie onbekend
Foto 35.
Locatie onbekend
Dit is dezelfde dame als op foto 21 en als het meisje rechts op foto 23
Foto 36.
Locatie onbekend
Foto 37.
Locatie onbekend
Foto 38.
Locatie onbekend
Foto 39.
Locatie onbekend
Foto 40.
Locatie onbekend
Gepubliceerd inFoto's