Ga naar de inhoud

Wie kent de mensen op deze foto’s? (11-20)

Er zijn foto’s gevonden waarvan de identiteit van de personen op de foto’s onbekend is. Van sommige foto’s is de fotograaf bekend en van enkele foto’s is de locatie bekend.
Als je iemand herkent op de foto’s, kun je contact opnemen via het contactformulier of door een e-mail te sturen naar gabedouma&hotmail.com. LET OP dat je de “&” moet vervangen door een “@” om ervoor te zorgen dat de e-mail wordt ontvangen.
Vermeld in je bericht welke foto(‘s) het betreft, onder elke foto staat het nummer vermeld.

Foto 11.
Fotograaf: Fotohandel van Veen, Groningen
Foto 12.
Fotograaf: van Kampen, Groningen
Naaischool van Jistrum ca.1920
Foto 13.
Fotograaf: Niestadt, Vlaardingen
Foto 14.
Fotograaf Modern, Leeuwarden
Foto 15.
Fotograaf Modern, Dokkum
Foto 16.
Fotograaf: Meijer, Leeuwarden
De dame is zeer waarschijnlijk dezelfde als op foto 73
Foto 17.
rond 1928
Fotograaf: L. van Korompay, Buitenpost
Foto 18.
Fotograaf: Fotohandel van Veen, Groningen
Foto 19.
Fotograaf: Han de Vries, Wortelhaven
Foto 20.
Fotograaf: Elzinga, Bolsward

Gepubliceerd inFoto's