SERVICE

ENGLISH

Bij een opdracht voor een onderzoek worden eerst afspraken gemaakt over het doel van de opdracht. Wat is het dat u wilt weten.

Bij een opdracht voor een onderzoek worden eerst afspraken gemaakt over het aantal uren dat maximaal aan het onderzoek besteed gaat worden. U weet van tevoren hoeveel het onderzoek u maximaal gaat kosten.

Als het onderzoek is beëindigd ontvangt u een rapport (PDF) met de bevindingen van het onderzoek en scans van alle relevante documenten (aktes, advertenties, afbeeldingen)

Omdat niet iedere opdracht voor een onderzoek tot het gewenste resultaat zal leiden, is er geen garantie dat u na het beëindigen van het onderzoek weet wat u graag zou willen weten.

U betaald 30,00 euro bij het begin van het onderzoek. De eventuele overige kosten worden na afloop in rekening gebracht.

On-line onderzoek (minimaal 1 uur)7.50 euro per 15 minuten
Advies bij onderzoek 5 euro per 15 minuten
Kopieën en verzendkosten Gemaakte kosten