HOEPMAN SUIKERWERKEN

Willem Hoepman: plaatsvervangend halte chef

Willem Hoepman, geboren in 1870, begon in 1893 als hulpwegwerker bij de Nederlandse Spoorwegen. Dat deed hij blijkbaar zo goed dat hij al snel promotie maakte tot plaatsvervangend halte chef bij het station Borgercompagnie in Sappemeer.

Personeelsregister: Willem Hoepman

Tijdens het werk kwam Willem in contact met meneer Van Hall, een reiziger (vertegenwoordiger) in suikerwerken. Regelmatig kwam hij met de trein naar Sappemeer om daar zijn producten aan de man te brengen. Tijdens het wachten op de trein is er een hecht contact ontstaan tussen Willem en meneer Van Hall. Waarschijnlijk heeft Willem daardoor besloten om ook iets met suikerwerk te gaan doen.

Het eerste winkeltje

Het huwelijk van Willem en zijn vrouw Jantje Weijer bleef lange tijd kinderloos en dat gaf Jantje de mogelijkheid om wat bij te verdienen. Ze begon in 1895 een eenvoudig snoepwinkeltje. De zaken gingen zo goed dat Willem in 1900 op eigen verzoek eervol ontslag kreeg bij de Nederlandse Spoorwegen. De familie, die inmiddels was uitgebreid met de in 1899 geboren zoon Hindrik, verhuisde naar de Kleinemeersterstraat in Sappemeer. Dit pand is meer geschikt voor het winkeltje dan hun vorige woning. In 1901 wordt hun tweede zoon Pieter geboren.

Willem Hoepman en Jantje Weijer
1895
Bron: dhr. H. de Jong

Fabrikage van suikerwerk

Omdat de zaken goed gaan verhuist de familie Hoepman regelmatig. In 1912 keren ze terug naar de Kleinemeersterstraat waar ze gaan wonen en werken in de voormalige “Bierhalle”. In 1916 wordt er opnieuw verhuist en de nieuwe bewoners van de “Bierhalle” zijn vader en zoon Zandt die het beroep van suikerbakker uitoefenen. Het is dan ook niet verbazend dat er een samenwerking ontstaat en zo drijft de familie Hoepman niet alleen een winkel maar raken ze ook betrokken bij de fabrikage van suikerwerken.

Dit heeft onder andere geleid tot de uitvinding van het schuimblok. Een typisch Nederlands product die ook een spaanse versie kreeg.

Een familiebedrijf met een fabriek

Aan de samenwerking tussen Willem Hoepman en vader en zoon Zandt komt weer een einde. Maar vader en zoon Zandt hebben nog wel een aandeel in het starten van de eerste fabriek. Deze fabriek komt in een voormalige snijboneninleggerij aan het Kieldiep in Hoogezand. In het begin maakt de fabriek nog niet veel winst maar dit wordt goed gemaakt met de winst van de winkel en de grossierderij. Hoe meer de familie Hoepman zijn zaken uitbreidt, hoe meer familie er in de zaak komt werken. Het wordt hiermee een echt familiebedrijf.

De oorlogsjaren

Tijdens de oorlogsjaren ging bijna alles op de bon. Geluk voor de familie Hoepman was dat er ook een bon was voor versnaperingen. Deze bonnen waren “voor personen van elke leeftijd, uitgezonderd houder van bonkaarten voor tabak of cigaretten”. Voor de familie Hoepman betekende dit dat ze hun winkel en de grossierderij open konden houden. Door schaarste van grondstoffen en het steeds moeilijker worden van het transport van de goederen is eind 1943 de fabriek stil gelegd. Het zou tot na de oorlog duren voor de fabriek weer in gebruik werd genomen.

Spierkracht versus machines

Spierkracht wordt vervangen door machines. En niet zomaar machines, ze werden zelf bedacht en door plaatselijke bedrijven gemaakt. Een mooi voorbeeld hiervan is de machine die de spekjes in een ruitvorm kon snijden. Tot die tijd werd dat met de hand gedaan. Om de kosten niet teveel te laten oplopen wordt besloten om het assortiment te beperken tot een paar artikelen.

Bron: Nieuwsblad van het Noorden 6 september 1975

In de fabriek werden niet alleen schuimblokken gemaakt maar ook de bekende spekken “spekkies” en trekdroppen. Zowel van de schuimblokken als de trekdroppen was Hoepman de enige producent ter wereld.

Het einde van een bijzonder bedrijf

Vanaf het begin is Hoepman een familiebedrijf geweest die van vader op zonen over ging. In 2000 is juist het ontbreken van een opvolger de reden dat Hoepman verkocht wordt aan Haribo en wordt daarmee de eerste Haribo fabriek in Nederland. Het besluit van Haribo om de productie van snoep in België te concentreren betekend in 2014 de sluiting van de fabriek. Na de eerdere sluiting van de winkel en de grossierderij het einde van een bijzonder bedrijf van een bijzondere familie.