GEDOOPT, DAARNA GEBOREN

In aktes kun je soms vreemde dingen tegen komen. Eén van de meest bijzondere is een geboorteakte waarin vermeld staat dat het kind eerder is gedoopt dan dat het geboren is… Hoe kan dit?

Schriftelijke machtiging van de officier van justitie

Dit is iets wat je voornamelijk bij oude aktes ziet. In die tijd was het heel gebruikelijk (een tijd zelfs verplicht) dat de vader aangifte deed van de geboorte. Dit moest gedaan worden binnen drie dagen na de bevalling, uitgezonderd zondagen en daaraan gelijkstaande feestdagen (tot 1-1-1995). Na drie dagen kon de aangifte alleen nog gedaan worden met een schriftelijke machtiging van de officier van justitie.

In de tussentijd gedoopt

Het gebeurde wel eens dat de vader na een paar dagen tot de ontdekking kwam dat hij vergeten was zijn kind aan te geven. Om ervoor te zorgen dat hij geen schriftelijke machtiging hoefde te vragen aan de officier van justitie besloot de vader dan om de geboortedatum een paar dagen te verlengen. De geboortedatum viel dan weer in de termijn van 3 dagen. Als het kind in de tussen tijd gedoopt was, en in het doopboek was bijgeschreven, was het op papier eerder gedoopt dan geboren.