BEGINNEN MET UW ONDERZOEK

Wat wilt u onderzoeken

Als u onderzoek wilt doen begint u altijd hetzelfde. Namelijk met de vraag “wat wil ik weten”. Misschien gaat in uw familie al jaren het gerucht dat één van uw voorouders heeft gevochten in een grote veldslag. Of misschien woonden uw voorouders in Leiden en waren ze slachtoffer van de Leidse gifmengster. Regelmatig vinden mensen na het overlijden van een familielid een kistje met daarin foto’s, kaarten en krantenknipsels en vragen zich dan af wie die mensen waren. Waarom had opa zo’n moeilijk karakter. Dit kunnen allemaal redenen zijn om te beginnen met uw familieonderzoek.

Wat weet u al

Nadat u heeft besloten wat u wilt onderzoeken schrijft u alles op wat u al weet. Namen, relaties met andere personen, data en plaatsen van geboorte, huwelijk, echtscheiding, overlijden en begraven/cremeren.

Vraag de familie

U weet nu welke informatie u mist en is het tijd om met uw familieleden te gaan praten. Welke informatie kunnen ze aanvullen? Welke verhalen kunnen ze u vertellen over de familie. Mogelijk zijn er foto’s die u nog niet heeft. Vraag dan meteen wie de personen op de foto’s zijn en waar/waarom de foto gemaakt is. U zult later spijt krijgen als u het nu niet vraagt. Noteer van wie u de informatie krijgt. U weet dan later bij wie u moet zijn als u meer vragen heeft (en die vragen gaan er komen).

Analyseer uw gegevens

Verwerk alle gegevens tot één geheel. U weet nu welke informatie ontbreekt. Probeer deze informatie niet allemaal tegelijk te vinden. Bepaal wat u wilt onderzoeken en probeer u daar aan te houden. Tijdens uw onderzoek zult u allerlei interessante dingen tegen komen die u ook graag zult willen onderzoeken. Noteer dit en bewaar het onderzoek voor een later tijdstip.

Waar vind u meer informatie

Als u alles weet wat in de familie bekend is dan is het tijd om verder te zoeken. Voor genealogisch onderzoek kunnen dit heel uiteenlopende locaties zijn. Veel informatie is op het internet te vinden. Maar ook in bibliotheken, archieven van rechtbanken, kerken, notarissen. Een groot misverstand is dat gemeentes hun hele archief online hebben staan. Veel bevolkingsregisters en geboorte- huwelijk en overlijdensaktes staan online maar in het archief is zoveel meer te vinden. Denk hierbij aan de militieregisters, personeelsregisters en de notulen van de gemeenteraad.